Kim jest Viridisfarm-AS? Nasza misja i wizja

Viridisfarm-AS jest jedynym na świecie producentem suplementów diety oraz wzmacniaczy wzrostu dolistnego i układu odpornościowego, stosującym technologię wibroaktywacyji minerałów.

Produkty Viridisfarm-AS przeznaczone są przede wszystkim do proekologicznego wzrostu roślin i zwierząt. Wzrost proorganiczny to krok naprzód we wzroście organicznym, nadający konwencjonalnym substancjom organicznym nowe właściwości. Wyjątkowość tych produktów przyczynia się do zwiększenia produktywności, pozwalając naszym klientom tworzyć zupełnie nowe marki!

Produkty Viridisfarm-AS dają nadzwyczajne wyniki zarówno w produkcji konwencjonalnej, jak i ekologicznej (ekologicznej, biodynamicznej) we wszystkich dziedzinach rolnictwa, jednak większy wpływ ma ekologiczne produkty, zawężając wyniki zbiorów między produkcją konwencjonalną a ekologiczną. Oraz umożliwiając producentom ekologicznym konkurowanie pod względem cen i zbiorów z tradycyjnymi producentami, którzy nie stosują produktów Viridisfarm-AS.


Produkty Viridisfarm-AS powinny być przedmiotem zainteresowania rolników, którzy przechodzą z konwencjonalnej uprawy gruntów na ekologiczną. Dzięki zastosowaniu Viridisfarm okres regulacji produktu może skrócić się nawet 3-krotnie!


MISJA I WIZJA

Misja

Umożliwienie produkcji żywności wysokiej jakości, nawet w niesprzyjających warunkach, dzięki zastosowaniu nowych technologii (VAM®), dzięki wytwarzaniu wystarczającej ilości produktów wysokiej jakości - wyżywienie świata.

Wizja

Przyczynianie się do poprawy jakości żywności i wzrostu plonów poprzez dostarczanie rozwiązań, mających na celu obniżenie kosztów rolnictwa ekologicznego i uprawy gruntów, dzięki czemu zdrowsza żywność jest przystępna cenowo dla konsumentów końcowych, bez zagrożenia dla zysków rolników.

This site uses cookies